jn

STAFF


Takahiro Sumi (Professor) Phone:
06-6850-5503
E-mail:
sumi[at]ess.sci.osaka-u.ac.jp
Kento Masuda (Assistant professor) Phone:
06-6850-5502
E-mail:
kmasuda[at]ess.sci.osaka-u.ac.jp
Daisuke Suzuki (Assistant professor) Phone:
06-6850-5501
E-mail:
dsuzuki[at]ess.sci.osaka-u.ac.jp
Naoki Koshimoto (Specially Appointed Assistant Professor) Phone:

E-mail:
koshimoto.work[at]gmail.com
Hiroko Jo (Secretary) Phone:
06-6850-5479
E-mail:
joh[at]ess.sci.osaka-u.ac.jp

OB


Prof. Hiroshi Shibai

E-mail: shibai[at]ess.sci.osaka-u.ac.jp
Research field
Infrared astronomy: Development of far-infrared instruments and telescopes. Observational study of interstellar grains, galaxies, star formation, AGN etc.
Important Papers
 • Far-infrared balloon-borne experiment (FIRBE) H. Shibai, et al., Proc 23rd ISTS, in press, (2002)
 • ASTRO-F (infrared imaging surveyor) project H. Shibai, Advances in Space Research, 30 (9), 2089-2097, (2002)
 • A new empirical method of estimation of the far-infrared flux of galaxies H. Nagata, H. Shibai, et al., Publ. Astron. Soc. Jp., 54, (2002)
 • Diffuse far-infrared [C II] line emission from high Ggalactic latitude S. Makiuti, H. Shibai, et al., Astron. & Astrophys., 382, 600-609, (2002).
 • Absorption measurement of hydrogen molecules in the eEarly universe H. Shibai, T. T. Takeuchi, et al., Publ. Astron. Soc.Jp., 53, 589-593, (2001)
 • The ASTRO-F (IRIS) mission H. Shibai, Proc. IAU Sympo. 204, in press, (2001)
 • The infrared imaging surveyor (IRIS) project: ASTRO-F H. Shibai, Advances in Space Research, 25, 2273-2276, (2000)
 • [CII] diffuse emission observed by the IRTS H. Shibai, et al., Publ. Astron. Soc.Jp., 48, L127-L131, (1996)
 • Infrared imaging surveyor (IRIS) project H. Shibai & H. Murakami, Infrared Technology & Application XII, Proc. SPIE 2744, 75-83, (1996)
 • An eight-element stressed Ge:Ga linear array: development and performance H. Shibai, et al., Infrared Spaceborne Remote Sensing II, Proc. SPIE 2268, 142-149, (1994)
 • Far-infrared line mapper (FILM) on IRTS H. Shibai, M. Yui, H. Matsuhara, et al., Astrophys. J., 428, 377-383, (1994)
 • Balloon observations of interstellar CII (158 microns) and OI (63 microns) forbidden lines H. Shibai, et al., Advances in Space Research, 13, 201-204, (1993)
 • Observational study of large-scale [CII] emission by balloon-borne infrared telescope (BIRT) H. Shibai, ISAS Report, 650, (1992)
 • Large-scale [CII] 158 micron emission from the galaxy H. Shibai, et al., Astrophys. J., 374, 522-531, (1991)
 • Far-infrared rotational transition lines of interstellar water vapor H. Shibai & T. Maihara, Prog. Theor. Phys., 69, 77-88, (1983)
Books
 • "Mid- and far-infrared astronomy and future space missions" (400 Pages) T. Matsumoto and H. Shibai, ISAS Report, SP-14, (2001)
Invited Talks
 • COSPAR General Assembly, Houston, (2002)
 • IAUAsian-Pacific Regional Meeting, Tokyo, (2002)
 • Int. Sympo. Space Technology and Science, Matsue, (2002)
 • Himalayan Symposium for Astronomy, Leh, (2000)
 • IAU General Assembly, Manchester, (2000)
 • COSPARGeneral Assembly, Warsaw, (2000) (Two invited talks)
 • Mid- and Far-Infrared Astronomy and Future Space Missions, Sagamihara, (2000)
 • Star Formation 99, Nagoya, (1999)
 • Astrophysics with Infrared Surveys: A Prelude to SIRTF, Haynes, MA, (1998)
SOC of International Meetings
 • IRMMW2003, Ohtsu, (2003), SOC 
 • COSPARGeneral Assembly, Houston, (2002), SessionE1.5 SOC
 • ASTRO-F Mission Program Symposium 1, Nagoya, (2001), SOC Chair
 • ASTRO-F Mission Program Symposium 2, Sagamihara, (2001), SOC Chair
 • ASTRO-F Mission Program Symposium 3, Tokyo, (2002), SOC Chair
 • COSPARGeneral Assembly, Warsaw, (2000), SessionE1.4 SOC 
 • International Symposium on Mid- and Far-Infrared Astronomy and Future Space Missions, Sagamihara, (2000) SOC

OB

2022
Iona Kondo
Arisa Okamoto
Taiga Toda
Kosuke Niwa
Shou Matsumoto
Li Xinru
Shota Miyazaki

2021
Soichi Kadota
Mizuki Maruno
Yuto Yamazaki

2020
Hikaru Shoji
Yuzuru Tanaka
Tubaza Yamawaki

before2019
Satoshi Ito(Postdoctoral researcher)
Ayae Yamamoto(Secretary)
Jun Sudo
Masayuki Nagakane
Teruhira Ohyama
Kosuke Tatsumi
Rikako Ono
Morito Saiki
Haruno Suematsu
Takahiro Tsuboi
Hikaru Shoji
Tsubasa Yamawaki
Yuzuru Tanaka
Ginjiro Sakajiri
Misato Fukagawa Nagoya University
Ayana Sasaki  
Tomohiro Mori  
Kodai Yamamoto Kyoto University
Mihoko Konishi National Astronomical Observatory of Japan
Minori Nakamichi
Usuke Tanaka
Daisuke Suzuki E-mail:dsuke[at]iral.ess.sci.osaka-u.ac.jp
Yurina Ota
Atsushi Terano
Syunta Nanba
Mankichi Mitsumoto
Kohei Wada
Yukako Aimi
Naoki Akiyama
Yayoi Maruta
Robin Kooistra
Matthias Samland
Akira Uchigashima
Kanoh Tetsuo
Itoh Yusuke
Sai Syoko
Akita Shunsuke
Katada Shuhei
Nishikawa Masao
Yoshida Hiroaki
Kohyama Tsunehito
Kaneko Yuki
Dimitrios Kontopoulos
Michael Morley Rosenthal
Kosaka Tomohir
Shirai Terufusa
Yamaura Yuta
Kato Eri
Shimoura Mina
Tsutsumi Michiyo
Kiyokane Kazuhiro
Nakashima Asami
Kazuko Nishikawa
Yuriko Yanai
Shinoda Kiyoko
Tsutsui Michiko
Etani Sumie
Tokiwa Mariko
Itoh Yuki
Tanihata Kikuko
Nakamura Hitomi
Yoshihiro Kuwada
Naoki Koshimoto
Erina Otsuka
Yoshito Tani
Touko Yamada
Satoru Kataoka
Natsuko Okuzawa
Shoko Takahira
Kohei Kawasaki
Shohei Goda
Masayuki Ido
Takumi Nishimoto

Advisers

Dr. Fujita in Theoretical Astrophysics Group (Takahara Group)

Back to Top